Lease 01 Thursday 2024

Is jouw Financial Lease Aanvraag Afgewezen? Vraag Nu Een Second Opinion aan!


news-thumb-image

Heb je te maken met een afgewezen financial lease aanvraag, en voelt het alsof je kansen om te leasen verkeken zijn? Dat hoeft niet het geval te zijn!

Een negatieve afwijzing kan ontmoedigend zijn, maar vergeet niet, dit is niet het einde van de weg

Er zijn vaak meer mogelijkheden dan je denkt. Of de reden nu ligt bj een probleem met krediet, een BKR-registratie, of strenge financiering voorwaarden, er is vaak ruime voor een herbeoordeling van je situatie.

Wist je dat banken en leasemaatschappijen verschillende voorwaarden hanteren voor het goedkeuren van lease aanvragen? Dit betekent dat de afwijzing bij de ene aanbieder niet dezelfde uitkomst hoeft te hebben bij een ander. Het aanvragen van een second opinion kan je nieuwe perspectieven en aanbod bieden, en misschien vind je alsnog een weg om die gewenste wagen bij Hollandia Premium & Porsche centre te leasen. Zit je in de knoei met btw details, kosten, of is de financiering van de financiële aanbetaling een struikelblok? Laat je niet ontmoedigen door een eerste 'nee'.


Belangrijke Inzichten

  • - Second opinion kan deur openen naar nieuwe lease mogelijkheden.
  • - Oorzaken van afwijzing zijn divers en hebben vaak specifieke oplossingen.
  • - Verschillen in voorwaarden tussen banken kunnen leiden tot een goedkeuring bij een tweede aanvraag.
  • - Transparantie over kosten en btw belangrijk in het aanvraagproces.
  • - Deskundig advies maakt aanpassing van financiële aanbetaling en leasevoorwaarden mogelijk.
  • - De juiste partner helpt om het aanbod af te stemmen op jouw unieke situatie.Wat zijn de mogelijke redenen voor afwijzing?

Het proces van een lease aanvraag afgewezen krijgen is voor veel ondernemers een teleurstelling. De oorzaken hiervan kunnen divers en complex zijn. Een gedegen begrip van de veelvoorkomende redenen voor afwijzing kan echter helpen bij het vinden van passende oplossingen voor jouw financiële problemen.


Negatieve BKR-registratie

De aanwezigheid van een negatieve BKR-registratie is een veelvoorkomende struikelblok bij lease aanvragen. Dit kan wijzen op eerdere betalingsachterstanden of schulden, wat leasemaatschappijen afschrikt.


Afwijzing

De redenen van een afwijzen variëren, maar vaak gaat het om een combinatie van factoren waarbij de financiële gezondheid van de onderneming in twijfel wordt getrokken.


Krediet

Een tekortkoming in kredietwaardigheid of het niet voorleggen van de benodigde documenten kan leiden tot een negatieve beoordeling van de leasemaatschappij.


BKR

Een registratie bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) kan een indicatie zijn van financiële problemen, wat extra risico met zich meebrengt voor de leasemaatschappij.


Financiering

Het verkrijgen van financiering kan complex zijn wanneer de financiële stabiliteit van een onderneming niet gewaarborgd is of het gevraagde bedrag niet in overeenstemming is met de mogelijkheden van de leasemaatschappij.


Reden voor afwijzingInvloed op lease aanvraagMogelijke oplossingen
Negatieve BKR-registratieVerlaagt kredietwaardigheidBespreken alternatieve financieringsopties
Ontbrekende documentenOnduidelijkheid financiële situatieVolledige en nauwkeurige documenten aanleveren
Startende ondernemingGebrek aan financiële historieAantonen van een solide bedrijfsplan en cashflow prognose
Negatief eigen vermogenfinanciële risico'sHerstructurering van de financien


Wat zijn de verschillende leasevormen?

Als het gaat om het leasen van een voertuig, dan zijn de lease mogelijkheden uitgebreid en divers. Het begrijpen van deze verschillende lease opties is cruciaal, vooral wanneer een financial lease afgewezen is. Het kiezen van de juiste type lease kan een significante impact hebben op zowel de betaalbare maandlasten als de algemene investering in jouw onderneming.


Financial lease

Binnen de leasewereld is financial lease misschien wel de meest bekende vorm, gericht op de lange termijn waarbij het voertuig leasen uiteindelijk resulteert in eigenaarschap. Na het voltooien van de leaseperiode wordt het voertuig jouw eigendom, waarmee je bouwt aan het vermogen van jouw onderneming. Bij financial lease heb je vaak ook de mogelijkheid om je BTW terug te vorderen.


Auto leasen

Het leasen van een auto kan op verschillende manieren. Naast financial lease zijn er opties zoals operational lease waarbij je geen eigenaar wordt, maar wel geniet van inclusieve services zoals onderhoud en verzekering. Lees dit artikel voor een volledige vergelijking tussen financial lease en operational lease.

Looptijd

De looptijd speelt een significante rol in het type lease en de daarmee verbonden kosten. Een kortere looptijd kan leiden tot hogere maandlasten, terwijl een langere looptijd de maandelijkse kosten verlaagt, maar over de hele periode meer kan kosten.


Maandelijkse kosten

Het vinden van een leasevorm met betaalbare maandlasten is van belang voor de cashflow van een bedrijf. Het is essentieel om alle componenten die bijdragen aan deze kosten te begrijpen, zoals de rentevoet, afschrijvingen en eventuele servicekosten.


Hoe kan een second opinion helpen?

Wanneer je met een afwijzing geconfronteerd wordt na een leaseaanvraag kan dat teleurstellend zijn. Toch is het de moeite waard om een second opinion te overwegen. Een nieuw perspectief kan namelijk onverwachte mogelijkheden voor goedkeuring aan het licht brengen. Experts op het gebied van auto leasen, zoals bij Hollandia Premium & Porsche centre duikt dieper in je financiële situatie om te identificeren waar het misging en hoe het traject succesvol hervat kan worden.


Second opinion

Het aanvragen van een second opinion betekent dat jouw dossier opnieuw wordt bekeken door onze specialisten die ervaring hebben met complexe of bijzondere financiële gevallen. Zij kunnen elementen in jouw aanvraag vinden die voor verbetering vatbaar zijn of andere mogelijkheden suggereren die je eerder niet overwogen had.


Aanvragen

Om dit advies in te winnen, is het belangrijk dat je opnieuw een aanvraagprocedure start. Deze procedure zal gepaard gaan met een grondige analyse van je documenten en financiële achtergrond, waarbij gekeken wordt naar aspecten die een standaard beoordelingsproces mogelijk over het hoofd heeft gezien.


Adviseren

Professionals bij Hollandia Premium & Porsche centre kunnen je adviseren over verschillende soorten voertuigen en leasecontracten die beter passen bij jouw huidige financiële toestand. Het doel is om te zorgen dat de nieuwe leaseaanvraag niet alleen wordt goedgekeurd, maar ook duurzaam is op lange termijn.


Goedkeuring

De second opinion is erop gericht jou alsnog naar een goedkeuring te begeleiden. Door een gedetailleerd inzicht in het waarom van de eerdere afwijzing, kan er gericht gewerkt worden aan een succesvolle leaseovereenkomst.


Samenwerking

Deze aanpak betekent vaak een samenwerking met een netwerk van financiers. Wij hebben de ervaring en contacten om de meest geschikte financieringspartner voor jouw specifieke situatie te vinden. Alle opties worden besproken, en je krijgt maatwerk advies om een plan op te stellen dat wel de goedkeuring van de financierders kan wegdragen.
Wat zijn de stappen voor het aanvragen van een financial lease?

De route naar een succesvolle lease aanvraag vereist inzicht en zorgvuldige voorbereiding. Voor startende ondernemers is het van essentieel belang dat zij beseffen welke documenten en bewijzen nodig zijn om in aanmerking te komen voor financiering. MKB Finanz benadrukt het belang van een persoonlijke benadering gericht op het realiseren van een maatwerk voorstel dat past bij de mogelijkheden en behoeften van de ondernemer.


Aanvraag

Een gedetailleerde lease aanvraag is de primaire stap naar het verkrijgen van financiële middelen. Hierbij is een helder overzicht van de bedrijfsgegevens en het gewenste leaseobject noodzakelijk, evenals een uitleg van hoe de onderneming zal profiteren van het leasen van dit specifieke goed.


Startende ondernemer

Als startend ondernemer sta je voor extra uitdagingen. Het is vaak zo dat je nog geen uitgebreide jaarcijfers kunt overleggen. Toch is er ruimte voor maatwerkoplossingen, zoals het aantonen van een solide ondernemingsplan of het gebruik maken van een aanbetaling om kredietverstrekkers te overtuigen van jouw toewijding en potentie.


Jaarcijfers

Jaarcijfers spelen een centrale rol in het proces. Zij geven een financiële weergave van de onderneming, waardoor leasemaatschappijen in staat zijn het risico van de leaseobject financiering in te schatten. Het is belangrijk om deze cijfers zo actueel en nauwkeurig mogelijk te houden.


Werkkapitaal

Ondernemingen moeten aan kunnen tonen dat er voldoende werkkapitaal aanwezig is om de leaseovereenkomst na te komen, evenals de voortdurende bedrijfsvoering te kunnen ondersteunen. Dit werkkapitaal geeft een leasemaatschappij meer vertrouwen in de liquiditeit van de onderneming.


Inzicht

Het verkrijgen van inzicht in de financiële situatie is noodzakelijk om tot een passend voorstel te kunnen komen. Een grondige analyse van de financiële gezondheid zal resulteren in een betere afweging voor zowel leasemaatschappij als ondernemer.Benodigd DocumentDoelTips voor startende ondernemers
JaarcijfersRisico-inschattingZorg voor een sterk ondernemingpsplan
Bewijs van werkkapitaalToon de liquiditeit en financiële gezondheidBied een aanbetaling aan om de aanvraag te verstevigen
OndernemingsplanOnderbouw de levensvatbaarheid van de ondernemingFocus op de marktanalyse en  financiële prognosesHoe werkt de beoordeling van een leaseaanvraag?

Wanneer je een leaseaanvraag indient, wordt deze niet zomaar beoordeeld. Hollandia Premium & Porsche centre hanteert een nauwkeurig beoordelingsproces dat diverse aspecten van jouw financiële achtergrond onder de loep neemt. Dit is cruciaal om zowel jouw potentieel voor stabiliteit als de risico's voor de kredietverstrekker in kaart te brengen.


Beoordelen

Elke leaseaanvraag krijgt een individuele behandeling waarbij onder andere jouw BKR registratie en je betaalgeschiedenis een rol spelen. Deskundige beoordeling zorgt ervoor dat niet alleen de zwarte cijfers tellen, maar ook de context van cijfers wordt bekeken. Dit resulteert in een eerlijk en grondig onderzoek van jouw specifieke situatie.


Registratie

De voorwaarden van banken kunnen strikt zijn, en zaken zoals BKR registraties kunnen soms onoverkomelijk lijken. Toch biedt een deskundige blik van onze adviseurs vaak nieuwe perspectieven. Zij kunnen een betaalgarantie herkennen waar anderen wellicht voorbijgaan aan het potentieel.


Betaalt

Hollandia Premium & Porsche centre streeft ernaar om te bevestigen dat de leaseovereenkomst voor beide partijen haalbaar is. Om deze reden wordt niet alleen gekeken naar het vermogen om nu te betalen, maar ook of je in de toekomst aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen. Een persoonlijke benadering staat centraal om jou te helpen met een leaseovereenkomst die past als een handschoen.


Zoals we in dit artikel hebben uitgelegd zijn er vaak nog mogelijkheden om een leaseaanvraag goed te keuren. Een second opninion kan daarom een andere uitkomst bieden. Dat betekent echter niet dat alle aanvragen goedgekeurd zullen worden. Wij zijn altijd op zoek naar de juiste oplossing maar in sommige gevallen is het simpelweg niet mogelijk om een leasecontract af te sluiten. 

Ben je op zoek naar een second opinion? Neem dan contact op met onze leaseadviseurs!×